APRS Digipeatersoftware DIGI_NED
-
Bookmark This site

Wersje DIGI_NED

DIGI_NED używa adresu przeznaczenia w formacie APNDxx. Prefiks APN może być współdzielony z innymi inteligentnymi digi. Prefiks APND, w porozumieniu z grupą koordynującą protokół APRS, jest zarezerwowany wyłącznie dla DIGI_NED.

Numer wersji DIGI_NED zakodowana jest na 2 ostatnich alfanumerycznych polach. W tym celu przyjęto system oparty o podstawę 36, który zapisujemy:
 od 01, 02,.....0A, 0B,....0Z, 10, 11,....1Z, 20, 21,...itd. ,
gdzie przykładowo: 01 oznacza wersję 0.0.1, 0Z oznacza wersję 0.3.5, a 10 oznacza wersję 0.3.6

Przyjęty zapis jest mniej czytelny niż poprzedni, ale zapewnia wystarczający zapas dla oprogramowania używającego prefiksu APN.

powered by cmsimple.dk | cmsimple-styles.com template modified by PE1MEW